upperbg

Actiecomité Kraaienhorst: voorstelling

In Brecht werd een actiecomité opgericht tegen de aanleg van een permanent crossterrein (officieel: terrein voor geluidshinderlijke sporten) ter streke Kraaienhorst. Het actiecomité bestaat uit buurtbewoners, inwoners van Brecht en Malle, landbouwers en natuurliefhebbers.

 

situatieschets

Het crossterrein is gelegen in een uitbreidingszone van een kleiontginningsgebied met nabestemming landbouw. Het ligt in het uiterste zuiden van Brecht (Sint-Lenaarts), vlakbij de noordelijke grens met Malle.

 

Sinds 1989 wordt het terrein gebruikt als niet-permanente omloop voor allerlei crossactiviteiten. Momenteel worden er voornamelijk "crazy crosses" met auto's georganiseerd. Slechts drie maal per worden er motorcrossen georganiseerd.

 

De Vlaamse regering heeft op 14 december 2007 beslist om het terrein te selecteren voor motorcross en autocross. Er komt een permanent crossterrein van 23,5 hectare groot. Er zal kunnen worden getraind op woensdagen van 13 tot 21 uur en op zaterdagen van 13 tot 18 uur en er kunnen 3 motorcrosswedstrijden en 5 autocrosswedstrijden per jaar worden georganiseerd. Dit moet nog worden vastgelegd in ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de provincieraad van Antwerpen nog moet goedkeuren.

 

Tegen de komst van het permanent crossterrein zijn heel wat bezwaren gerezen (zie Bezwaren). De volgende 24 verenigingen en organisaties hebben tot dusver de bezwaren van het actiecomité onderschreven:

 

steunende organisaties

 

1. Landelijke organisaties

 • Boerenbond
 • Natuurpunt
 • Groen!

 

2. Regionale organisaties

 • VZW Red de Voorkempen
 • Bedrijfsgilde Malle-Zoersel

 

3. Lokale organisaties

 • Landbouwraad Brecht
 • Bedrijfsgilde Brecht
 • Groene Kring Brecht
 • Wildbeheereenheid Groot Brecht HVV
 • KVLV Brecht
 • KVLV St.-Lenaarts
 • GROEN ! Brecht
 • GECORO Malle
 • Milieuraad Malle
 • Milieuraad Zoersel
 • Landelijke Gilde Westmalle
 • VZW Heidsie
 • KWB Westmalle
 • KAV Westmalle
 • KVLV-AGRA Gewest Malle
 • CD&V Malle
 • GLIM Goed Leven In Malle
 • Oxfam WW Zoersel
 • Sp.a Malle