upperbg

Kraaienhorst: tijdlijn

Op deze pagina vindt u de chronologie van belangrijke data.

 

sept 1992 College van Burgemeester en Schepen van Brecht geeft stedenbouwkundige vergunning ivm reliëfwijziging voor ontginning van klei
begin 2003 eigenaar kleiputten geeft toelating tot motorcross voor 20 jaar (2003-2022)
juni 2003 ARO geeft negatief advies ivm geplande activiteiten
juli 2003 eerste vergunning klasse 1 - loopt tot juli 2008
dec 2007 Vlaamse Regering besluit Kraaienhorst aan te duiden als mogelijk permanent crossterrein
dec 2007 300 mensen nemen deel aan een protestwandeling in weer en wind
maart 2008 aanvraag verleninging bestaande vergunning
april 2008 124 schriftelijke bezwaren verzameld
april 2008 ARO & College van Burgemeester en Schepen: voorwaardelijk gunstig advies voor opvullen van de groeve
mei 2008 600 mensen nemen deel aan een fiets- en tractorprotesttocht
mei 2008 AMV: gunstig advies voor opvullen van de groeve
juni 2008 Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC): nog geen uitspraak ivm opvullen van groeve
juni 2008 ARO: laattijdig ongunstig advies
juni 2008 PMVC: ongunstig advies
juni 2008 deputatie verleent vergunning
juli 2008 ingang tweede vergunning klasse 1 - loopt tot juli 2013
aug 2008 beroep aangetekend bij minister Crevits door actiecomité
maart 2009 uitspraak minister Crevits: schorsing van vergunning
april 2009 politiek debat over permanente crossterreinen georganiseerd door Kraaienhorstcomité
juni 2009 Provincieraad voert PRUP Rooiveld af
oktober 2009 Raad van State schorst milieuvergunning voor 10 wedstrijden